Grubościomierz „Soczewkowy”

- Może mierzyć wypukłości, wklęsłości, powierzchnie wklęsło-wypukłe i inne poprzez wymianę dwóch końcówek i kowadełka

Model GL
Rozdzielczość: 0.01 mm
Zakres pomiarowy: 10 mm