Diatesty

Bez zmiany kierunku pomiaru (bez dźwigni)

Nowy Pic Test jest czujnikiem dźwigniowo-zębatym stosowanym do pomiarów
w trudnych warunkach. Do pomiarów zewnętrznych, wewnętrznych głębokości
rowków w elemencie zamocowanym do tokarki. Do pomiarów czujnikami zamocowanymi w wysokościomierzach.     
- Bez dźwigni (automatyczny obrót)
- Miniaturowe łożysko
   
- Olejo-odporne


Ze zmianą kierunku pomiaru za pomocą dźwigni

Nowy Pic Test jest czujnikiem dźwigniowo-zębatym stosowanym do pomiarów
w trudnych warunkach. Do pomiarów zewnętrznych, wewnętrznych głębokości
rowków w elemencie zamocowanym do tokarki. Do pomiarów czujnikami zamocowanymi w wysokościomierzach.     
- Miniaturowe łożysko   
- Olejo-odporne


Czujniki specjalne - Dwustronny odczyt

Czujnik z dwiema tarczami, ułatwiający odczytanie.      
Pozostała specyfikacja jak w serii PC i PCN.


Czujniki specjalne - Mały nacisk pomiarowy

Czujniki dźwigniowo-zębate odpowiednie do pomiaru delikatnych elementów plastikowych przy zastosowaniu małego nacisku pomiarowego.
Siła nacisku wynosi 0.05N, 0.1N lub mniej (w standardowych czujnikach nacisk pomiarowy wynosi 0.4N).
Pozostała specyfikacja jak w serii PC i PCN.


Czujniki specjalne - Duża tarcza

Tarcza modeli PCN-1A,PCN-1L, PCN-2B i PCN-S została powiększona
w celu łatwiejszego odczytu.


Czujniki z jednym obrotem wskazówki PCN

- Czytelna żółta tarcza typu A lub B z niebieską „martwa strefą”
- Uszczelka O-Ring zapewnia olejo-odporność
- Prosta wymiana końcówki pomiarowej
- Bez dźwigni, igła odwraca się automatycznie w kierunku normalnym lub odwrotnym
- Wskazówka obraca się zawsze zgodnie z ruchem wskazówek zegara