Grubościomierze “Duże”

- Posiada duży wysięg

Model J-A
Rozdzielczość: 0.01 mm
Zakres pomiarowy: 0-20 mm
Końcówka: płaska Ø10 mm
Kowadełko: metalowe Ø20 mm

Model J-B
Rozdzielczość: 0.05 mm
Zakres pomiarowy: 0-35 mm
Końcówka: płaska Ø20 mm
Kowadełko: metalowe