Ze zmianą kierunku pomiaru za pomocą dźwigni

Nowy Pic Test jest czujnikiem dźwigniowo-zębatym stosowanym do pomiarów
w trudnych warunkach. Do pomiarów zewnętrznych, wewnętrznych głębokości
rowków w elemencie zamocowanym do tokarki. Do pomiarów czujnikami zamocowanymi w wysokościomierzach.     
- Miniaturowe łożysko   
- Olejo-odporne

Model PC-1A
Rozdzielczość: 0.01 mm 
Zakres pomiarowy: 0.5 mm

Model PC-1B
Rozdzielczość: 0.01 mm 
Zakres pomiarowy: 0.8 mm

Model PC-1L
Rozdzielczość: 0.01 mm 
Zakres pomiarowy: 1.0 mm
Długa końcówka: 43.0 mm

Model PC-2
Rozdzielczość: 0.002 mm 
Zakres pomiarowy: 0.28 mm

Równoległe


Model PC-3
Rozdzielczość: 0.01 mm 
Zakres pomiarowy: 0.5 mm

 

 

Model PC-3L
Rozdzielczość: 0.01 mm 
Zakres pomiarowy: 1.0 mm
Końcówka pomiarowa XP1L-2

 

 

Model PC-4
Rozdzielczość: 0.002 mm 
Zakres pomiarowy: 0.28 mm