Grubościomierze elektroniczne - Średni wysięg pomiaru

Model JA-205
Rozdzielczość: 0.001 mm
Zakres pomiarowy: 0-20 mm
Głębokość: 150 mm     

Model JA-257
Rozdzielczość: 0.01 mm 
Zakres pomiarowy: 0-20 mm
Głębokość: 150 mm