Przyrząd kontrolny do czujników zegarowych i diatestów

Model NB