Przyrząd kontrolny do średnicówek czujnikowych dwustykowych i czujników zegarowych

Model CCT-2